A Győri Evangélikus Egyházközség és a Bőnyi Református Egyházközség – a gönyűi evangélikus és református szórvány gyülekezetek híveinek kívánságára – közös akarattal elhatározta, hogy Gönyűn, a Kossuth Lajos u. 137. sz. alatt felépíti Isten Házát.

A kis templom építésének célja az volt, hogy a község református és evangélikus közösségeinek hitéleti alkalmai ünnepi, méltó környezetben folyjanak, a településen élő, vallásukat nem, vagy csak ritkán gyakorló híveket testvéri közösséggé formálja. Az elhatározást támogatta a Magyarországi Evangélikus Egyház, Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház, Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Jankovits Béla, a Győr-Sopron megyei Egyházmegye esperese. Lentulai Attila, a Pápai Református Egyházmegye esperese, Gönyű község Önkormányzata és Képviselőtestülete, testvérgyülekezetek, a hívek és pártolók sokasága.

A templom építésének tervezésében és szervezésében kimagasló szerepet játszott a kezdetektől Jakab Zsigmond református és Bödecs Barna evangélikus lelkész úr. Az építési telket térítés nélkül kapta a két egyházközség a Győr-Bácsai Kossuth Lajos termelőszövetkezettől. Az épület terveit Varga József és Bukovics János építészmérnökök készítették térítés nélkül. A kivitelezést a komáromi HONT ORIGO Építőipari és Ingatlanforgalmazói Kft. végezte. 2003 augusztusában indult az építkezés, a hónap végére elkészültek az épület alapjai, majd augusztus 30-án Ittzés János és Dr. Márkus Mihály püspök urak áldásával megtörtént az alapkő-letétel.